Elly

26.11.2018

5. november kom lille Elly til verden på Ullevål Sykehus. Stolte foreldre er Camilla Både Skarshaug og Martin Fjørtoft Roald