Kjell Morten Nedrevold 50 år

Vi vil gratulere vår kjære svigerson på Vatne med dagen 6. januar. Beste helsing Hildun og Kjell.

Publiseringsdato 01.01.2023
Gratulasjon