Marie Morsund Austnes

30.08.2021

Hjarteleg til lukke med 95-års dagen 1. september! Venleg helsing frå heile flokken din - store og små.
Jubilant