Marie Morsund Austnes

Hjarteleg til lukke med 95-års dagen 1. september! Venleg helsing frå heile flokken din - store og små.

Publiseringsdato 30.08.2021
Jubilant